Anssi Vuorinen – laatu- ja tutkimuspäällikkö

Anssi Vuorinen – laatu- ja tutkimuspäällikkö

Apetitin laatu- ja tutkimuspäällikkö luottaa asiakkaisiin: ”Tyytyväiset asiakkaat ovat laadun mittari”

Taitava Tuoresten tutkija, laatua vaaliva osaaja ja pilkottujen kasvisten asiantuntija. Tätä kaikkea on Apetitin laatu- ja tutkimuspäällikkö Anssi Vuorinen, 39, joka hyppäsi mukaan laatutietoisten remmiin syyskuussa 2015. Kivikkoon haettiin tuolloin pilkottujen kasvisten asiantuntijaa, jolloin laaja-alaisen tietotaidon niin viljelyn, kasvisten kuin ruokaöljynkin osalta omaava Vuorinen tarttui tilaisuuteen. Ensimmäisenä tehtävänä oli uutuustuote Tuoreksien säilyvyyden kehittäminen, josta työ eteni muihin pilkottuihin kasviksiin.

Vaikuttava ja vankka tausta tutkimustyöstä

Vuorisen kiinnostus maatalouteen kumpuaa jo lapsuusajoilta, sillä hänen isänsä työskenteli maataloustutkimuksen parissa. Isänsä jalanjälkiä seuraten Vuorinen lähti opiskelemaan Helsingin yliopistoon, Viikkiin. Koulutukseltaan hän on agronomi, kasvinviljelytieteisiin erikoistunut maatalous- ja metsätieteiden maisteri (2002) sekä kasvintuotannon biologiasta väitellyt maatalous- ja metsätieteiden tohtori (2011). Tohtorinväitöksen jälkeistä tutkimuksellista työtä elintarvikealalla Vuorinen on tehnyt Turun yliopiston elintarvikekemian ja -kehityksen osastolla vuosina 2012-2015. Apetitille Vuorinen tuokin monipuolista osaamista, kehitystyötä unohtamatta.

– Apetitilla saan yhdistellä tietoa ja taitoa eri osaamisalueilta monipuolisesti. Kasvien molekyylibiologian ja biokemian tuntemusta pääsen soveltamaan käytäntöön niin pilkottujen kasvisten tuotannossa kuin Räpin tilan peltokokeiden tulkinnassa. Tutkijana omaan tutkimuksellisen ajattelutavan ja tulosten tulkintaan tarvittavaa kriittisyyttä. Käytännön kokemus maataloudesta ja elintarvikekemian tuntemus yhdessä kasvibiologian kanssa mahdollistavat kokonaiskuvan hahmottamisen pellolta pöytään asti.

Laatu- ja tutkimuspäällikön työpäivät ovat monipuolisia. Vuorinen ylläpitää muun muassa HACCP:ia eli elintarviketurvallisuusriskinarvioita, vetää elintarviketurvallisuusryhmää ja ottaa vastaan asiakasauditointeja sekä tekee ulkoisia ja sisäisiä auditointeja. Hän tutkii myös pilkottujen kasvisten säilyvyyteen liittyviä asioita biokemiasta ja molekyylibiologiasta lähtien ja tulosten pohjalta kehittää uusia säilyvyyttä parantavia ratkaisuja.

– Suunnittelen myös viljelykoetoimintaa Räpin koetilalla. Lisäksi pyrin osallistumaan vähintään kerran vuodessa ulkomaisiin konferensseihin pilkottujen kasvisten alalta – uudet ideat ovat aina tervetulleita ja samalla myös oma osaamiseni ja ammattitaitoni kehittyy.

Apetitilla laatu kuuluu kaikille

Apetit haluaa strategiansa mukaisesti olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä.

– Tämä tarkoittaa, että meillä on lupa panostaa laatuun ja kehittää myös uusia laadukkaita ruokaratkaisuja. Tuoretuotteiden tuotantolaitoksella on vahva kehittämishenki, joka auttaa meitä viemään nykyistä toimintaa koko ajan kohti yhä korkeampaa vaatimustasoa. Laatustandardissa otimme jo askeleen ylöspäin FSSC 22000 -sertifioinnin yhteydessä, mutta sitäkin korkeammat vaatimukset on mahdollista saavuttaa kehitystyön kautta, Vuorinen sanoo.

Tuoretuotteiden säilyvyys kehityksen keskiössä

Tuoretuotteille etsitään uusia pakkausratkaisuja, kuten älykalvoja tai muita keinoja saada pilkotut kasvikset säilymään pidempään, esimerkiksi vesipesuja tehostamalla, kiinnittämällä huomiota työtapoihin sekä optimoimalla suojakaasuja. Tuotteiden laatua seurataan ja uusia keinoja säilyvyyden parantamiseksi etsitään jatkuvasti. Laatujärjestelmää kehitetään koko ajan toimivampaan suuntaan.

– Jatkuva parantaminen on yksi laatujärjestelmien perusajatuksista. Kivikossa on erittäin hyvä tiimi, joka tuo näkyväksi sitä, että laatu on kaikkien asia. Hyvä laatu merkitsee tyytyväisiä asiakkaita. Toisaalta jokainen laatupoikkeama on mahdollisuus oppia uutta ja kehittää prosessia entistäkin paremmaksi.