Kvaliteet

KVALITEET

 

Raps

Kvaliteedinäitaja:   Piirmäär:  
     
Niiskus 9%  
Prügi 4%  
FFA 2%  
Klorofüll 30 ppm  
Glükosinolaadid 25 mmol/kg  
Eruukahape 2%  
     
Rapsi baashinna korrigeerimine    
     
Kvaliteedinäitaja: Ühik: Korrigeerimine:
     
Õlisus, baas 40%  
  Üle 40% hinnalisa 0,15% iga 0,1% kohta üle 40%
  Alla 40%     hinnaalandus 0,15% iga 0,1% kohta alla 40%
Niiskus 6 – 9%                    hinnalisa 0,05% iga 0,1% kohta alla 9% vahemikus 6-9%
Prügi 0-2% hinnalisa 0,05% iga 0,1% kohta alla 2%
  2-4% hinnaalandus 0,1% iga 0,1% kohta üle 2%
     

Kvaliteedinäitaja piirmäära ületamisel kaupa vastu ei võeta või võetakse kaup vastu eraldi kokkuleppe alusel.
Kauba vastuvõtmise maksimaalne temperatuur 25 kraadi. Võimalusel võtame vastu kõrgema temperatuuriga vilja, mahahindlus 5€/t.

Oder

Kvaliteedinäitaja:                  Piirmäär:
Mahukaal, min                      62 kg/hl
Prügi, max                           4%
Niiskus, max                        14%
Idanenud terad, max             8%
Fusarioos, max                     0,1%

Kvaliteedinäitaja piirmäära ületamisel võetakse kaup vastu eraldi kokkuleppe alusel.
Kauba vastuvõtmise maksimaalne temperatuur 25 kraadi. Võimalusel võtame vastu kõrgema temperatuuriga vilja, mahahindlus 5€/t.

Odra baashinna korrigeerimine:

Mahukaal, kg/hl 62 61,9-59,0 kg/hl hinnavähendus -3€
58,9-57,0 kg/hl hinnavähendus -7€
     
Prügi 1% hinnavähendus 0,1% iga 0,1% kohta üle 1,0%-i

 

Tuulekaer, tk/kg Baashinna korrigeerimine, EUR/t
0-25 0
26-50 -4
51-100 -8
101-150 -16
151-200 -20

 

Nisu

Kvaliteedinäitaja Piirmäär
Mahukaal, min 72 kg/hl
Prügi, max 4 %
Niiskus, max 14 %
Idanenud terad, max 8%
Fusarioos, max 0,1%

Kvaliteedinäitaja piirmäära ületamisel võetakse kaup vastu eraldi kokkuleppe alusel.
Kauba vastuvõtmise maksimaalne temperatuur 25 kraadi. Võimalusel võtame vastu kõrgema temperatuuriga vilja, mahahindlus 5€/t.

Sööda- ja toidunisu baashinna korrigeerimine:

Mahukaal, min 72 kg/hl

 

Mahukaal, kg/hl 72 71,9-69,0 kg/hl hinnavähendus -3€,
68,9-67,0 kg/hl hinnavähendus -7€
     
Prügi 1% hinnavähendus 0,1% iga 0,1% kohta üle 1,0%-i

 

Tuulekaer, tk/kg Baashinna korrigeerimine, EUR/t
0-25 0
26-50 -4
51-100 -8
101-150 -16
151-200 -20

  
TOIDUNISU

Kvaliteedinäitaja  
Mahukaal, min 73 kg/hl
Prügi, max 2 %
Langemisarv, min 200 sek
Kleepvalk, min 22%
Proteiin, min 11%
TOIDUNISU KVALITEEDI KATEGOORIAD
           
Kvaliteedinäitaja   1.Kat 2.Kat 3.Kat 4.Kat
Proteiin min 14% 13% 12% 11%
Kleepvalk min 28 26 24 22
Langemisarv min 250 250 230 200
Mahukaal min 77 76 75 73
Prügi max 2% 2% 2% 2%