Palkitseminen

Palkitseminen vuonna 2018

Hallintoneuvosto

Yhtiökokous päättää hallintoneuvoston jäsenten palkkioista.

Apetit Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 27.3.2018, päätti maksaa hallintoneuvostolle
palkkioita seuraavasti:

  • hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio on 1 000 (vuonna 2017: 1000) euroa
  • varapuheenjohtajan kuukausipalkkio on 665 (665) euroa
  • hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkio on 300 (300) euroa
  • kokouspalkkio maksetaan hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle myös heidän osallistuessaan yhtiön hallituksen kokouksiin
  • kokouspalkkio maksetaan myös hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenille.

Hallitus

Hallintoneuvosto valitsee nimitysvaliokunnan valmistelemana yhtiön hallituksen jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä päättää heille maksettavista palkkioista.

Apetit Oyj:n hallintoneuvoston 16.4.2018 tekemän päätöksen mukaan:

  • hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio 39 060 (39 060) euroa
  • varapuheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio 24 120 (24 120) euroa
  • muille hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio 19 560 (19 560) euroa
  • lisäksi puheenjohtajalle maksetaan 510 (510) euron ja jäsenille 300 (300) euron suuruinen kokouspalkkio

Palkka- ja palkkioselvitykset

Palkka- ja palkkioselvitys 2018
Palkka- ja palkkioselvitys 2017
Palkka- ja palkkioselvitys 2016
Palkka- ja palkkioselvitys 2015
Palkka- ja palkkioselvitys 2014
Palkka- ja palkkioselvitys 2013
Palkka- ja palkkioselvitys 2012
Palkka- ja palkkioselvitys 2011
Palkka- ja palkkioselvitys 2010