Menettelyohjeet paperisten osakekirjojen haltijoille

Paperisten osakekirjojen vaihtaminen rahaksi

Apetit Oyj:n yhteisellä arvo-osuustilillä olleet arvo-osuuksiksi vaihtamattomat osakkeet (= paperiosakkeet) myytiin Apetit Oyj:n yhtiökokouksen 29.3.2007 tekemän päätöksen mukaisesti osakkeenomistajien lukuun. Kauppa tehtiin Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki Oy) helmikuussa 2009 ja myynnistä saadut varat on talletettu Lounais-Suomen aluehallintovirastoon (Länsi-Suomen lääninhallitus).

Yhteistilillä olleiden osakkeiden omistaja tai muu oikeudenhaltija on oikeutettu osakkeitaan vastaavaan osuuteen osakkeiden myyntitulosta. Lunastushinta on 15,69 euroa osakkeelta, mikä sisältää myyntitulon 13,27 euroa ja vuosien 2005 – 2007 osingot yhteensä 2,42 euroa. Oikeus osakkeiden myynnistä saatuihin varoihin vanhenee kymmenessä vuodessa eli lunastushakemus on jätettävä viimeistään 17.3.2019.

Talletuksen nostoa haetaan aluehallintovirastosta kirjallisella hakemuksella, joka on liitteenä. Hakemukseen liitetään alkuperäiset paperiset osakekirjat saantoselvityksineen ja lähetetään Lounais-Suomen aluehallintovirastoon, PL 22, 20801 Turku joko suoraan tai arvopapereitanne hoitavan pankin tai muun tiliyhteisön kautta.

 

Lomake talletusten nostoon aluehallintovirastosta