Vastuullisuus Apetitilla Vastuullinen ruokaketju tarkoittaa meille ravitsevia ja turvallisia tuotteita, joiden raaka-aineet kasvatetaan ja hankitaan kestävästi. Apetit pyrkii ymmärtämään mahdollisimman kattavasti oman toimintansa vaikutukset ihmisille, yhteiskunnalle ja ympäristölle.

Apetit on toteuttanut laajan yritysvastuun sisällön määritysprojektin, jossa määriteltiin toiminnan kannalta olennaisimmat vastuullisuusteemat. Samalla määriteltiin tiedot ja tunnusluvut, joiden avulla vastuullisuuden kehittämistä arvioidaan. Viereisessä kuvassa Apetitin toiminta on jaettu neljään osa-alueeseen, jotka ovat Product, Planet, People ja Profit. Niitä koskevat olennaisimmat teemat on esitetty ulkokehällä.