Hankinnat

Eettiset hankintaperiaatteemme

Apetit-konserni vaatii toimittajiensa sitoutuvan toimittajavaatimuksissa kuvattuihin eettisiin, sosiaalisiin ja ympäristöä koskeviin vastuullisiin toimintaperiaatteisiin. Ne pohjautuvat Apetit-konsernin eettisiin periaatteisiin sekä YK:n Global Compactin linjauksiin. Toimittajan vastuulla on varmistaa, että toimittajavaatimukset toteutuvat koko toimitusketjussa. Apetitilla on oikeus tehdä tarkastuksia toimittajiensa luona varmistaakseen, että toimittajavaatimuksia noudatetaan. Nämä tarkastukset voidaan suorittaa kolmansia riippumattomia osapuolia käyttäen ja ne voidaan tehdä ennalta ilmoittamatta.

Mikäli toimittaja ei noudata toimittajavaatimuksia ja vaadittuja parannuksia ei tehdä Apetitin vaatimassa ajassa on Apetitilla mahdollisuus halutessaan irtisanoa liikesuhteensa toimittajan kanssa. Toimittajavaatimukset on kirjoitettu YK:n Global Compactia noudattaen.

Hankintaa tarkkaan valituilta toimittajilta

Apetit on sitoutunut kotimaiseen alkutuotantoon sen turvallisuuden, puhtauden ja laadun takia, siksi se hankkii kasvikset pääosin sopimusviljelijöiltään ja muilta kotimaisilta tuottajilta. Ulkomailta tehtävissä raaka-ainehankinnoissa pyritään toimimaan aina vastuuviljelyn periaatteiden mukaisesti. Tavarantoimittaja-arvioinnit tehdään kerran satokaudessa, jotta hankittava raaka-aine täyttää Apetitin laatukriteerit.

Vihannesraaka-aineiden kotimaisuusaste pakastekasvistuotteissa on noin 80 prosenttia ja tuoretuotteissa noin 34 prosenttia riippuen vuodenajasta ja kotimaisten kasvisten saatavuudesta.

Apetitin tuontiraaka-aineet tulevat pääosin Euroopan alueelta. Kotimaisen viljelytyksen tapaan myös ulkomaiden hankinnassa suositaan pitkäaikaisia kumppaneita. Euroopan ulkopuolelta Apetit hankkii pääosin parsakaalia Ecuadorista, sillä maan optimaalisten kasvuolojen vuoksi parsakaalien laatu pysyy hyvänä ympäri vuoden vähäisilläkin torjunta-aineruiskutuksilla.

Apetit tekee toimittaja-arvioinnin kaikille ulkomaisille toimittajilleen. Toimittaja- ja laatuvaatimukset pohjaavat Apetitin eettisiin periaatteisiin ja toimintaohjeisiin. Vaatimukset kattavat toimittajan lisäksi myös toimittajan oman arvoketjun. Arviointi tehdään toimittajan oman itsearvioinnin, laatusertifikaattien ja asiakasreferenssien mukaisesti. Arvioinnissa tarkastetaan muun muassa toimittajan ympäristö, sosiaaliset toimintatavat, pakkaamo ja taloudellinen tila.
Arvioinnin perusteella Apetit voi suorittaa toimittajan auditoinnin, jonka aikana tutustutaan usein myös toimittajan viljelijöihin. Auditointien yhteydessä todennetaan myös raaka-aineen jäljitettävyys.

Kantvikissa puristettaviin kasviöljyihin käytetään noin 90 prosenttia kaikesta Suomessa viljellystä rypsistä ja rapsista. Puristamon vuotuinen siementarve on lähes puolitoistakertainen Suomen satoon verrattuna. Valtaosa Suomen ulkopuolelta tuodusta öljykasvinsiemenestä hankitaan Baltian maista. Ulkomailta tuodut öljykasvisiemenet hankitaan oman organisaatioiden kautta ja niiden laatu arvioidaan tuontieräkohtaisesti samoja peruslaatuvaatimuksia vastaan kuin kotimaisessakin hankinnassa. Hankinnoissa käytetään toimittajavaatimuksia, jotka pohjaavat kotimaan hankinnan osto- ja laatuehtoihin. Säädökset torjunta-aineiden osalta on yhtenäistetty EU:n tasolla.