Henkilöstön kehittäminen

Haluamme olla haluttu työnantaja ja toimialan uudistaja.

Apetitissa henkilöstöstrategia on osa liiketoimintastrategiaa ja henkilöstöön kohdistuvilla kehittämistoimilla on aina kiinteä yhteys liiketoiminnan kehittämiseen ja strategisiin painopistealueisiin. Henkilöstöstrategian painopistealueet ovat työnantajamielikuvan kehittäminen, kannustavan ja turvallisen työilmapiirin luominen, innostavan ja tavoitteellisen johtamisen sekä osaamisen kehittäminen sekä rohkean ja kokeilevan kulttuurin mahdollistaminen.

Apetitin tavoitteena on, että jokainen tuntee työnsä tavoitteet sekä kokee voivansa hyödyntää vahvuuksiaan ja osaamistaan omassa työssään. Lisäksi on tärkeää, että apetitlaiset voivat tehdä palkitsevaa yhteistyötä strategian mukaisesti kannustavassa ja innostavassa työilmapiirissä.

Apetit haluaa olla haluttu työnantaja. Tähän pyritään panostamalla seuraaviin asioihin:

  • Kannustava työilmapiiri turvallisessa työympäristössä
  • Innostava ja tavoitteellinen johtaminen
  • Paras ja oikea osaaminen ja kyvykkyydet
  • Edistämme rohkeaa innovointi- ja kokeilukulttuuria.