Taloudellinen jalanjälki

Apetitin kyky tuottaa arvoa kaikille sidosryhmilleen perustuu uudistumiseen ja tuotekehitykseen, vahvojen ja vetovoimaisten brändien jatkuvaan kehittämiseen, vastuullisen pellolta pöytään -arvoketjun hallintaan sekä toiminnan kannattavuuden ja tehokkuuden jatkuvaan parantamiseen. Apetitin vahvuuksia ovat osaaminen ja ihmiset, ainutlaatuinen integroituminen alkutuotantoon, vahvat kuluttaja- ja ammattilaisbrändit sekä vahva taloudellinen asema.

Apetit suosii hankinnoissaan vastuullisia raaka-aineiden ja palveluiden tuottajia. Toimittajia koskevat hankintaperiaatteet on johdettu Apetit-konsernin eettisistä periaatteista ja toimintapolitiikasta. Yhtiö raportoi läpinäkyvästi toiminnastaan, taloudellisesta kehityksestä sekä suorista ja epäsuorista taloudellisista vaikutuksista.

Apetit-konsernilla on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia sidosryhmiinsä ja yhteiskuntaan. Taloudellinen kannattavuus muodostaa pohjan liiketoiminnan kestävälle kehittämiselle sekä taloudellisen hyvinvoinnin synnyttämiselle yhteiskunnan ja omistajien hyväksi.

Apetit-konsernin rahavirrat 2018: