Turvallista ja puhdasta ruokaa

Hyvä ruoka syntyy tarkoin valituista puhtaista ja vastuullisesti tuotetuista raaka-aineista sekä niiden hygienisestä ja hellävaraisesta valmistamisesta.

Tuoteturvallisuus ja tuotteidemme laatu ovat meille ensisijaisen tärkeä asia. Ruuan turvallisuus perustuu ruokaketjussa työskentelevien ihmisten ammattitaitoon ja vastuullisuuteen, ruokaketjun toiminnan luotettavuuteen sekä riskien ehkäisyyn ja hallintaan.

Ruokaketjun läpinäkyvyys ja avoimuus esimerkiksi raaka-aineiden alkuperän tai valmistusvaiheiden suhteen on turvallisuuden kannalta tärkeää.

Elintarvikkeita valmistavissa tuotantolaitoksissamme Säkylässä, Kirkkonummella, Helsingissä ja Pudasjärvellä on käytössä ISO/FSSC 22 000 -standardin mukaiset elintarviketurvallisuusjärjestelmät. Myös huolellinen omavalvontatyö on jokapäiväinen osa toimintaamme.

Tuotekehitys 

Apetitin kaikki tuotteet pohjautuvat tuotekehityksen strategiaan kehittää terveellisiä ja helppoja, kasvisten käytön lisäämistä helpottavia tuotteita. Apetit kehittää tuotteitaan yleisten ravitsemussuositusten mukaisesti sekä seuraa ja hyödyntää alan tutkimuslaitosten julkaisemia luotettavia tutkimuksia ja ravitsemustietoja. Apetit on sitoutunut seitsemään Eviran ravitsemussitoumukseen, joilla pyritään parantamaan suomalaisten ruokavalion ravitsemuksellista laatua ja tukemaan kestävän kehityksen mukaisia ruokavalintoja.

Kasvispainotteisten tai vegaanisten tuotteiden kehittämisessä kiinnitämme erityistä huomiota proteiini- ja energiapitoisuuteen. Kasvisten, kasviöljyjen ja täysjyväviljojen monipuolinen käyttö on oleellinen osa terveellistä ruokavaliota.

Emme käytä valmistamissamme elintarvikkeissa geenimuunneltuja raaka-aineita. Kasvispakasteissa ei ole lainkaan lisäaineita ja ruokapakasteissa sekä muissa tuotteissa lisäaineita käytetään vain harkittuun tarpeeseen.

Pakkaukset 

Luotettava informaatio ja merkinnät pakkauksissa ja muussa tuoteviestinnässä auttavat kuluttajaa ostopäätöksen tekemisessä, oman ruokavalion noudattamisessa sekä allergeenien välttämisessä. 

Pakkauksen tehtävä on myös suojella elintarviketta, lisätä sen säilyvyyttä kaupassa ja kotona sekä vähentää ruokahävikkiä. Käytämme vain välttämättömän määrän pakkausmateriaaleja.

Laatu ja tuoteturvallisuus avainasemassa

Tuotteiden laatu ja turvallisuus ovat Apetitille ensisijaisen tärkeitä asioita, jotka edellyttävät ruokaketjussa työskentelevien ihmisten ammattitaitoa ja vastuullisuutta, tuotannon luotettavuutta sekä riskien ehkäisyä ja valvontaa. Sadonkorjuu ajoitetaan niin, että kasvikset ovat parhaimmillaan ja ne saadaan tuotantoon oikeaan aikaan tuoreuden varmistamiseksi.

Kotimaisten pakasteiden, tuoretuotteiden ja kasviöljyjen tuotantoketjua valvotaan tarkasti alusta loppuun, niiden koko matkalla pellolta pöytään. Näin varmistetaan, että raaka-aineiden ja tuotteiden ominaisuudet, esimerkiksi lämpötila, pysyvät prosessin vaatimuksen mukaisena ja lopputuote täyttää sille asetetut tiukat laatuvaatimukset. Apetitin pakastekasviksia tai tuoretuotteita ei käsitellä kemiallisesti. Pakastekasvikset pilkotaan, pestään ja ryöpätään ja pakastetaan. Tuoretuotteet niin ikään pestään ennen niiden pakkaamista. Tuotantoprosessin laatua tarkkaillaan aktiivisesti jokaisessa sen vaiheessa, jotta virheelliset tuotteet eivät pääse asiakkaalle saakka.

Standardit ja niiden soveltamisalan kuvaus 

Elintarvikkeita valmistavissa tuotantolaitoksissa Säkylässä, Kantvikissa, Kivikossa ja Pudasjärvellä on käytössä FSSC 22 000 -standardin mukaiset elintarviketurvallisuusjärjestelmät. Lisäksi Kantvikissa on ISO 22 000-standardin mukainen järjestelmä rehutuotteille.