Viljelytys ja koetoiminta

Apetit on luonut pitkäjänteisellä yhteistyöllä sopimusviljelijöidensä kanssa Vastuuviljely-menetelmän. Apetit Vastuuviljely tarkoittaa sitä, että tuotamme luontoa kunnioittaen puhtaita, kotimaisia avomaan vihanneksia. Tavoitteena on mahdollisimman laadukas, turvallinen ja ympäristömyötäinen viljely.

Joka vuosi noin 100 kotimaista Apetit-sopimusviljelijää tuottaa meille reilut 33 miljoonaa kiloa puhdasta vastuuviljeltyä ruokaa. Tarkkaan ajoitettu viljely mahdollistaa sadonkorjuun kasvisten ollessa juuri parhaimmillaan. Koulutetut ja kokeneet Apetit-sopimusviljelijät tekevät biologisia ja mekaanisia kasvinsuojelutoimenpiteitä vain tarvittaessa. Harkitut ja oikea-aikaiset toimenpiteet raportoidaan peltolohkokohtaisesti ja tuotteen alkuperä on jäljitettävissä pellolta kuluttajatuotteeseen.

Menetelmä kattaa yleiset viljelyn periaatteet, kasvikohtaiset viljelyohjeet sekä laadun, tuoteturvallisuuden ja ympäristöasioiden hallinnan. Vastuuviljelyssä lannoittaminen tehdään maaperätutkimuksen, esikasvien ja kunkin viljeltävän kasvin perusteella niin, että lannoitteita käytetään vain kasvin todellisuudessa tarvitsema määrä. Näin minimoidaan ravinteiden mahdolliset valumat vesistöihin. 

Vastuuviljelyssä kasvinsuojelutoimenpiteitä tehdään ainoastaan tarveharkitusti, oikea-aikaisesti ja mahdollisuuksien mukaan biologisten ja mekaanisten menetelmien keinoin. Kaikki kasvinsuojelutoimenpiteet dokumentoidaan ViRe-viljelyjärjestelmään. Apetit Vastuuviljellyt raaka-aineet ovat jäljitettävissä tuotekohtaisesti eräkoodin sekä parasta ennen -päiväyksen perusteella.

Koetoiminta ja Vastuuviljelyn historia

Apetit Vastuuviljely perustuu Apetitilla vuonna 2000 käyttöönotettuihin, ekologisesti kestävään kehitykseen tähtääviin, IP-viljelytavan (Integrated Production) ohjeisiin. IP-viljelyssä viljelyn kehittäminen, avomaan vihannesten laadun parantaminen sekä ympäristövaikutusten hallinta toteutetaan kokonaisvaltaisesti useasta eri näkökulmasta. IP-viljelyn perustana ovat kasvikohtaiset viljelyohjeet sekä jatkuva kehitystyö viljelijöiden, Apetit Vastuuviljely -asiantuntijoiden ja tutkijoiden yhteistyönä.

Vuonna 2014 Apetit siirtyi IP-viljelyksestä täydennettyyn IPM-viljelytapaan (Integrated Pest Management) huomioiden entistä laaja-alaisemmin kasvinsuojelun.

Jatkuvaa kehitystyötä

Apetit Vastuuviljely kehittyy jatkuvasti – sen takaa oma, jo yli 60 vuotta toiminut Räpin koetila Köyliössä. Oman koetoimintamme myötä haemme parhaat, suomalaiseen avomaanviljelytykseen soveltuvat, maukkaat lajikkeet, joilla on pakastetuotantoon sopivat ominaisuudet.

Räpin koetila kehittää kestävää viljelyekosysteemiä tukevia viljelymenetelmiä. Tuholaisten torjunnassa voidaan esimerkiksi hyödyntää verkkopeitteitä tai tietoa tuholaisten elinkaarista sekä niiden luontaisista vihollisista. Peittävien, luonnollisesti hajoavien katteiden ja mekaanisten menetelmien käytöllä voidaan puolestaan torjua rikkakasveja. Nykyteknologiaa hyödynnetään käynnissä olevissa tutkimuksissa, joissa selvitetään rikkakasvien torjuntaa ilman kemiallisia ruiskutuksia.

Räpin tilalla on ollut keskeinen merkitys suomalaisen IP-viljelytavan (Integrated Production) kehittämisessä ja se on ollut vuosina 2011 – 2013 Varjellen Viljelty -hankkeessa mukana päivittämässä uusia kasvikohtaisia viljelyohjeita vastaamaan kuluttajien odotuksia ja viranomaisten vaatimuksia.  

Räpin koetilalla tehdään tiivistä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Merkittävässä osassa on Apetit-sopimusviljelijöiden kanssa heidän pelloillaan tehtävä koetoimintayhteistyö. Räpillä syntyvä uusi tietämys ja osaaminen siirtyvät muun muassa koetoimintapäivillä Apetit-sopimusviljelijöiden käyttöön ja näin edesauttavat koko viljelyelinkeinon menestymistä Satakunnassa.

 
Tutustu tarkemmin Apetitin tapaan viljelyttää kasviksia: