Ympäristö

Elintarviketuotannon ympäristövaikutukset näkyvät arvoketjun kaikissa vaiheissa raaka-aineiden tuotannosta ja prosessoinnista jakeluun, säilytykseen ja kulutukseen asti. Apetitin oman toiminnan keskeiset ympäristönäkökohdat ovat materiaalitehokkuus sekä energian ja veden kulutus. Välillisesti merkittävimmät vaikutukset syntyvät kasvisten, viljojen ja öljykasvien viljelyssä, ruokahävikissä sekä kuljetuksissa.

Apetit on kartoittanut olennaisimmat yritysvastuun teemat, asettanut tavoitteet ja luonut mittariston toiminnalleen. Laaja sidosryhmäkartoitus, oman toiminnan vaikutuksien arviointi ja olennaisuusanalyysi luovat perustan ympäristöasioiden jatkuvalle parantamiselle.
 
 

Hiilijalanjälki

Apetit raportoi toimintansa ilmastovaikutuksista omien suorien vaikutuksien osalta. Laskenta perustuu Apetitin tuotantolaitosten energiakulutukseen sekä energian tuotantotapoihin. Vuoden 2018 sekä vertailuvuoden 2017 vaikutuksien laskentaan on käytetty vuoden 2017 päästökertoimia.
 
 
Apetit on sitoutunut toteuttamaan kansallisen energiatehokkuuden toimenpideohjelmaa ja tehostamaan energiankäyttöään 7,5 prosenttia vuosien 2017–2025 aikana. Toimenpiteet raportoidaan vuosittain ja energiatehokkuutta seurataan tuotantolaitoksittain. Vuoden 2018 aikana energiankulutus oli yhteensä 70 865 MWh, joka on 0,4 MWh myytyä/tuotettua tonnia kohti.
 
 
Käsittelemme ympäristövastuun tunnuslukuja sekä ajankohtaisia teemoja tarkemmin vuosi- ja vastuullisuusraportissamme:

 

Lataa Apetitin vuosikertomus 2018 täältä.
 
 

Ympäristöasioiden yhteyshenkilö:

HSE-päällikkö
Heta Leskinen, Apetit Ruoka Oy 
p.  010 4022 123,  
 
Voit myös lähettää palautetta Apetit Oyj:n ympäristöhallinnolle alla olevan lomakkeen kautta.
    Lisätietoa tietojen tallennuksesta tietosuojaselosteista.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.