Strategia

Missio ja visio

Jo perustamisestamme lähtien, vuodesta 1950, olemme tarjonneet suomalaisten ruokapöytiin herkullista, kotimaista ruokaa. Nykyään Apetit tunnetaan monipuolisena suomalaisena elintarvikealan yrityksenä, jonka liiketoimintoja ovat Ruokaratkaisut, Viljakauppa ja Öljykasvituotteet.

Missio

Luomme kasviksista hyvinvointia

Visio

Olemme kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä

Apetitin strategiset painopisteet 2018–2020

Apetit keskittyy toiminnassaan jatkuvaan uudistumiseen lisäämällä tuote- ja palvelukehitystä, entistä voimakkaampaan kansainvälistymiseen kasvattamalla ruuan kansainvälistä kauppaa ja kartoittamalla mahdollisia uusia hankinta-alueita viljakaupassa samalla vahvistaen jalansijaa Baltiassa sekä tehokkuuden parantamiseen kaikissa liiketoiminnoissaan.

Apetitin taloudelliset tavoitteet vuodelle 2020:

Käyttökatteen (EBITDA) vähintään kaksinkertaistaminen (2017: jatkuvat toiminnot 6,8 me)

Operatiivinen sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE %) > 8 % (2017: 2,4 %)

Asetettujen strategisten tavoitteiden toteutuminen perustuu tavanomaiseen satokehitykseen, systemaattiseen toiminnan tehostamiseen, innovatiivisiin ja oikea-aikaisiin tuotelanseerauksiin sekä ruuan kansainvälisen kaupan kehittymiseen. Yhtiö on avoin strategiaan sopiville toimialaratkaisuille.

Päivitetty osinkopolitiikka

Apetit Oyj:n hallituksen tavoitteena on, että yhtiön osake on omistajilleen hyvätuottoinen ja arvonsa säilyttävä sijoitus. Osinkona yhtiö jakaa vähintään 50 prosenttia tilikauden voitosta.

Liiketoiminta-alueiden strategiset painopistealueet 2018-2020:

Ruokaratkaisut-liiketoiminnan tavoitteena on kasvaa kannattavasti markkinoita nopeammin kotimaassa. Strategisia painopistealueita ovat:

 • Pakasteen ja tuoretuotteiden vahva uudistaminen sekä keihäänkärkituotteiden luominen kansainvälisille markkinoille
 • Lasten ja nuorten kasvisten syönnin lisääminen ja tukeminen
 • Kannattavuuden selkeä parantaminen
 • Vastuullinen arvoketju entistä vahvemmaksi kilpailutekijäksi

Öljykasvituotteet-liiketoiminnan tavoitteena on kannattavuuden parantaminen ja jalostusasteen kasvattaminen. Strategisia painopisteitä ovat:

 • Öljynpuristustuotannon tehostaminen
 • Kotimaisen rypsinviljelyn kehittäminen
 • Uudet innovaatiot ja niiden nopea kaupallistaminen
 • Kotimaisen kasviproteiiniomavaraisuuden kehittäminen

Viljakauppa-liiketoiminnan tavoitteena on kauppavolyymien kasvattaminen päähankinta-alueilla ja käyttöpääoman tehokas käyttö. Strategisia painopisteitä ovat:

 • Markkinaosuuden kasvattaminen Baltian hankinta-alueella
 • Vahvat arvoketjukumppanuudet Suomessa
 • Edistyneimmät digitaaliset palvelut logistiikan ja viljakaupan tueksi
 • Uusien hankinta-alueiden kartoittaminen